วิธี draft ภาพคนด้วย Illustrator - หน้าที่ 3 
 
ดัชนีบทความ
วิธี draft ภาพคนด้วย Illustrator
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

 

ใช้เครื่องมือ Pen ลากทำใบหน้า

 draft_13

ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการใส่เงาให้กับใบหน้าและดวงตา โดยใช้เครื่องมือ Pencil ลากทำเงาดังภาพ ใช้สีเดียวกันกับใบหน้า

draft_14 

ใส่ Effect ให้กับส่วนที่เราจะทำเป็นเงา โดยกดปุ่ม Effect > Blur > Gaussian Blur > ปรับตัวเลขตามความเหมาะสม ค่ายิ่งมาก ยิ่งทำให้ฟุ้งกระจายมาก > Ok และ ปรับค่า Transparency ให้เป็น Multiply

 draft_15 

แล้วปรับค่า Opacity ตามความเหมาะสม ให้เข้มจางไม่เท่ากัน ในแต่ละจุด

 draft_16