ทำตัวอักษรไฟลุกแบบง่ายๆ 
 
ทำตัวอักษรไฟลุกแบบง่ายๆ
1. สร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาโดยให้พื้นหลังมีสีดำ และสร้างข้อความตัวอักษรสีขาวขึ้นมา 1 ข้อความดังรูปครับ

step-01

2. เลือกเลเยอร์ตัวอักษร แล้วไปที่ Edit -> Transform -> Rotate 90 CW เพื่อหมุนตัวอักษรให้ตะแคงข้างดังรูป

step-02 

3. เลือกใช้ฟิลเตอร์ Wind โดยไปที่ Filter -> Stylize -> Wind...

step-03

4. ปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังรูป แล้วกด OK

step-04

5. ใช้ Wind ซ้ำๆ กันสัก 3 ครั้ง เพื่อให้เปลวไฟสูงขึ้น จะได้ผลดังรูปครับ

step-05

6. หมุนตัวอักษรกลับมาโดยไปที่ Edit -> Transform -> Rotate 90 CCW

step-06

7. ใช้ฟิลเตอร์ Ripple โดยไปที่ Filter -> Distort -> Ripple... เพื่อให้เปลวไฟกระเพื่อมพริ้วไหว

step-07

8. ทำการเปลี่ยนโหมดดังนี้

- 8.1 ทำการเปลี่ยนโหมดเป็น Grayscale โดยไปที่ Image -> Mode -> Grayscale

- 8.2 ทำการเปลี่ยนโหมดอีกครั้งเป็น Indexed โดยไปที่ Image -> Mode -> Indexed Color...

- 8.3 เลือกถาดสีเป็น Black Body โดยไปที่ Image -> Mode -> Color Table... แล้วเปลี่ยนเป็น Black Body

step-08

9. จะได้ชิ้นงานสำเร็จดังรูป

step-09

ขอบคุณที่มา http://www.itexcite.com