คีย์ลัดบน Windows 10 
 
คีย์ลัดบน Windows 10
คีย์ลัด ผลที่เกิดขึ้น
Windows key + A เปิด Action center
Windows key + C เปิด Cortana ในสถานะพร้อมสนทนากับเจ้าของเครื่อง
Windows key + D ซ่อนและเปิดหน้าต่างทั้งหมดพร้อมกัน
Windows key + E เปิดหน้าต่าง File Explorer
Windows key + H เปิดแถบสำหรับ Share
Windows key + I เปิดหน้า Settings
Windows key + L ล็อคคอมพิวเตอร์หรือสลับบัญชี
Windows key + S เปิดฟังก์ชัน Search
Windows key + ตัวเลข เปิดโปรแกรมทีเราปักหมุดไว้บน Taskbar ตามลำดับ
Windows key + ลูกศร ย่อหน้าต่างงาน ไปด้านครึ่งซ้าย ขา มุม ขยายและย่อ
Windows key + Comma(ค้างไว้) ซ่อนหน้าต่างทั้งหมดเอาไว้ชั่วคราว
Windows key + Ctrl +D เพิ่มหน้า Desktop
Windows key + Ctrl + ลูกศร ซ้าย หรือ ขวา สลับหน้า Desktop
Windows key + Enter เปิดโหมดช่วยคนตาบอด
Windows key + Home เก็บหน้าต่างโปรแกรมทุกอันยกเว้นอันทีใช้งานอยู่
Windows key + PrtScn จับภาพหน้าจอ
Windows key + Shift +ลูกศรขึ้น ขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอในแนวตั้ง
Windows key + Tab เปิด Task view
Ctrl + Shift + Esc เปิด Task Manager
Alt +Tab สลับแอพฯ
Ctrl + Alt +Tab ดูแอพฯ ที่เปิดทั้งหมด

 

แหล่งที่มา https://lenovothailand.com